Uslovi korišćenja


Poštovani,
Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta www.plattner.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima sajta www.plattner.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.


Opšti uslovi

 • Nakon prijema narudžbine putem sajta, kupac je obavezan da izvrši potvrdu tako sto odgovori na mail koji je dobio da se slaze sa uslovima koji su u mail-u.
 • Nakon potvrde narudžbine od strane kupca, narudžbina je neopoziva.
 • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
 • U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom potvrde narudžbine ili tekuceg dana najkasnije do 14h.
 • Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđivanje narudžbine.
 • U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom potvrde narudžbine.

Garancija kvaliteta

Plattner doo garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Davalac garancije za akumulatore, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja dostavljaču robe i ne prihvati robu, u tom slučaju će proizvod biti zamenjen i poslat novi.

Svi akumulatori su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu. Lista ovlastenih servisera: http://www.plattner.rs/akumulatori/servisna-mreza.php

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.


Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 • Reklamacija prilikom ugradnje - Ukoliko se prilikom ugradnje ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će preko svoje servisne mreže alizirati akumulator ili drugi proizvod i prema tipu greške popraviti, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u zakonom predviđenom roku. Ukoliko je kupljeni proizvod neadekvatan (pogrešno odabran filter, akumulator, ulje ili rezervni deo… ) kupac može u roku od 8 dana da proizvod vrati o svom trošku i zameni za odgovarajući u koliko je prvobitni nekorišten i neoštećen.
 • Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, obezbeđuje otklanjanje nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Napomena:

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

 • reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
 • da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
 • da date opis neispravnosti
 • nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

PLATTNER DOO INFO LINIJA 021-21-000-21

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

U ime Plattner DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa SMS i mailing lista koje koristimo za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Plattner doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.


Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Plattner doo se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani ili slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Hvala na poverenju